Galicia: Single Newspapers e-Archives

 • Hemeroteca de La Voz de Galicia (1882- )

 • Galicia: e-Hemerotecas

 • Galiciana: Hemeroteca › Publicaciones periódicas por títulos
  EMD is an open access repository of digital funds on Basque culture that the Sancho el Sabio Fundazioa produces, acquires or maintains at its headquarters in Vitoria-Gasteiz. It gives access to magazines and newspapers published between the last third of the 19th century and the 20th century. An important magazine for the recent history of the Basque Country included is: Punto y hora de Euskal Herria.
 • Hemeroteca Virtual da Real Academia Galega
  "Consciente do valor destes materiais, a Real Academia Galega está implicada na dixitalización do seu patrimonio hemerográfico coa finalidade de dalo a coñecer e de facilitar a súa consulta pública. Unha parte deste patrimonio pódese consultar directamente na nosa Hemeroteca Virtual. Outros títulos están accesibles en Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia, onde existe un micrositio que reúne as publicacións dixitalizadas procedentes da nosa Hemeroteca.
 • Hemeroteca dixital - Consello da Cultura Galega
 • Hemeroteca Virtual de Betanzos

  Galicia: Identyfying and Locating Periodicals

  Websites and Public catalogs
 • Repertorio da prensa da emigración galega Partial full text
  Seguindo a liña de difusión do patrimonio documental producido pola colectividade galega do exterior, o Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega presenta a versión actualizada do Repertorio da prensa galega da emigración, editado en 1998 e froito dun proxecto de investigación dirixido por Vicente Peña Saavedra.
 • Catalogo de la Hemeroteca da Real Academia Galega A hemeroteca conserva nos seus fondos máis de 3.000 cabeceiras de revistas publicadas ao longo dun período de douscentos anos. De especial importancia é a sección de publicacións galegas, que reúne títulos tan significativos como Diario de Santiago, Semanario instructivo, El Idólatra de Galicia, O Vello do Pico-Sagro, A Nosa Terra, Nós ou Vida gallega. Tamén resulta de grande interese o conxunto de revistas americanas, editadas as máis delas polas colectividades galegas que viviron na emigración cubana e arxentina a finais do século XIX e principios do XX. Polo seu valor histórico cómpre mencionar tamén as revistas que proceden de coleccións persoais, e moi nomeadamente aquelas que pertenceron a Manuel Murguía, a Emilia Pardo Bazán, aos irmáns Antonio e Francisco Mª de la Iglesia, e, máis recentemente, ao académico Isidro Parga Pondal.
 • Bibliografia
 • FERNÁNDEZ PULPEIRO, Juan Carlos. Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en Galicia : con un índice general de publicaciones editadas en Galicia entre los añs 1800-1950. A Coruña : Do Castro, 1981. 336 pages. ISBN: 9788474920826
 • LOPÉZ GARCÍA, Xose. A prensa local e comarcal en Galicia. Santiago : Edicións Lea, 1992. 133 pages. ISBN: 9788460438823
 • LÓPEZ GARCÍA, Xosé, La prensa diaria en Galicia : (1976-2000). Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 2001. 148 pages. ISBN: 9788481218916
 • PEÑA SAAVEDRA, Vicente. Repertorio da prensa galega da emigración; director do proxecto, Vicente Peña Saavedra ; coordinador do proxecto, Marcelino Xulio Fernández Santiago. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1998. 331 pages. ISBN: 9788487172304
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Historia de la prensa gallega, 1800-1986. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro. 1990-1995. 2 volumes. v. 1: 1800-1986, 872 pages YSBN: 9788474924893-- v. 2: 1800-1993, 423 pages. ISBN: 9788474927672
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Índice general de la prensa gallega: relación anual de las publicaciones periódicas gallegas: 1800 - 1993. Santiago de Compostela: Nino - Centro de impresion digital. 2007. ISBN 97884690078624
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Historia de la prensa gallega: cuatro siglos de publicaciones periódicas (1800-2012), Tomo I: 1800-1932; Tomo II: 1933-2012; Tomo III: Índices. A Coruña: E. Santos. 2014.


 •