Galicia: Libraries


| Research | Gateways | Catalogues | Digital Libraries | Subject Digital Libraries | eRepositories |

 

Research Libraries [top]

 • Arquivo-Biblioteca Catedral de Santiago de Compostela (Fondos Bibliográficos) | Library participates in CCPBG
 • Arquivo-Biblioteca da Catedral de Ourense| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca da Arquivo do Reino de Galicia | Library participates in CCPBG
 • Biblioteca da Arquivo Municipal da Coruña | Library participates in CCPBG
 • Biblioteca da Arquivo Municipal de Betanzos | Library participates in CCPBG
 • Biblioteca da Colexiata de Santa María do Campo - A Coruña | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca da Deputación da Coruña | Catálogo| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca da Deputación de Ourense |Catálogo
 • Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios - Vigo Library included in (CCPBG) |Catálogo| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca da Fundación Barrie
 • Biblioteca da Real Academia Galega |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca da Universidade da Coruña | Catálogo | Library participates in Rebium
 • Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela | Catálogo | Library participates in: CCPBG | Rebium
 • Biblioteca da Universidade de Vigo | Catálogo | Library participates in Rebium
 • Biblioteca de Galicia | Library participates in CCPBG
 • Biblioteca de Humanidades da Fundación Isla Couto (Vigo) |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca de la Fundación Otero Pedrayo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca de la Fundación Penzol | Library participates in CCPBG | Catálogo
  | Catálogo da Biblioteca Colección de Arte Francisco Fernández del Riego de la Fundación Penzol
 • Biblioteca del Convento Dominicos de Padrón | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca del Instituto Teolóxico Compostelano| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca del Museo das Peregrinacións e de Santiago | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca del Museo do Pobo Galego| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca del Museo Massó | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca del-monasterio de San Juan de Poio. |info| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca do Convento de San Francisco de Santiago | Library participates in: CCPBG |
 • Biblioteca do Museo de Pontevedra | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca do Parlamento de Galicia |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca do Seminario - Diocese de Lugo Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca e Arquivo do Consello da Cultura Galega (BACCG)
 • Biblioteca Histórico-Militar da Coruña. | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Municipal "Castelao" - Betanzos
 • Biblioteca Municipal de Estudos Locais |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Municipal de Ferrol |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Naval de Ferrol | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Pública da Coruña "Miguel González Garcés" |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Pública de Lugo |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Pública de Ourense |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Pública de Pontevedra "Antonio Odriozola" |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Pública de Vigo "Juan Compañel" |Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Real Casa Consulado de A Coruña | Library participates in CCPBG | More information
 • Biblioteca Seminario Maior Divino Maestro - Diocese de Ourense| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Seminario Maior San Xosé - Diocese Vigo-Tui|Catálogo | Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Seminario Menor San Paio - Diocese Vigo-Tui| Library participates in CCPBG |
 • Biblioteca Seminario Santa Catalina - Diocese Mondoñedo-Ferrol | Library participates in CCPBG |


 • Library Gateways [top]

 • Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

  Galicia: Libraries -- Collective catalogues [top]

 • Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia
  El catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia está formado por los fondos de las bibliotecas públicas y especializadas gestionadas por la Xunta de Galicia y de una parte de las bibliotecas públicas municipales de la red.
 • Meiga: Catálogo de las bibliotecas públicas municipales
 • Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Galicia (CCPBG)
  La Biblioteca clasifica sus fondos antiguos de manuales en dos secciones. La primera (PBA) con los fondos del siglo XV a 1801, que consta de unos 520 títulos. La segunda (PB) con los fondos del siglo XIX hasta 1958, fecha en el que comienza a aplicarse la normativa de Depósito Legal, en la actualidad cuenta con unos 10.000 títulos. En esta sección tenemos que añadir la colección de Abanca de fondo antiguo depositada (en comodato) en la Biblioteca, que está formada por más de 3.200 ejemplares. Con todo, lo más singular de la colección probablemente sean sus 69 incunables.

 • Galicia: Digital Libraries [top]

 • Galiciana: Biblioteca Dixital de Galicia |Info in Wiki|
 • Galiciana: Arquivo Dixital de Galicia
 • Galiciana: Patrimonio Dixital de Galicia | Biblioteca + Arquivo|
 • Biblioteca Virtual de la Real Academia Gallega Biblioteca de la R.A.G. dedicada a autores gallegos y autoras gallegas. Está especializada en el área de las humanidades y, sobre todo, en los campos de la historia, folclore, literatura y lengua de Galicia.
 • Biblioteca Virtual Galega | Permanent Archived for the WebArchive

 • Galicia: Digital Libraries and documentation centers: Subjects [top]

 • Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna | Rosario Álvarez and Ernesto González Seoane (eds.) (2017)
  Gondomar é o resultado dun proxecto de investigación que ten por obxecto reunir nun repositorio dixital toda a produción escrita en lingua galega ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII e, ao tempo, elaborar e poñer ao dispor dos investigadores e do público interesado unha serie de ferramentas para a súa interpretación e o seu estudo.
 • Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego (Bivir)
 • Carteles de Galicia. Colección de carteles depositados en la Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés. En ella se pueden consultar carteles desde el año 1958 al 2011
 • eBiblioteca da Galeguidade. Publicaciones sobre la diáspora gallega editadas por la Xunta de Galicia. Las obras están disponibles para su lectura online y descarga en formato pdf.
 • GaliciaLe. lataforma del libro electrónico de las biblioteca públicas gallegas donde encontrarás obras en formato digital de temáticas diversas en las que los intereses de todas las personas lectoras tienen su espacio (ficción, informática, historia, ocio etc.) y todas las edades su lugar.
 • Arquivo da Emigración Galega (AEG). O Arquivo da Emigración Galega (AEG) é un centro de documentación e investigación sobre o fenómeno da emigración galega dende unha perspectiva multidisciplinar. Foi creado en 1992 pola Sección de Cultura Galega no Exterior do Consello da Cultura Galega, para ser un lugar de encontro, centro documental e de información para todas aquelas persoas interesadas no estudo do fenómeno migratorio. O Arquivo dende os seus inicios ten como fin prioritario a recuperación documental e gráfica do patrimonio cultural xerado pola colectividade galega asentada fóra de Galicia, para salvagardar e difundir o dito patrimonio, que se pon a disposición tanto do persoal investigador especializado no estudo dos fluxos migratorios, como das persoas interesadas por calquera outro motivo.
 • Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF)O Centro conta cunha Comisión Técnica Asesora na que participan especialistas en materia de igualdade, feminismos, sexos, xéneros e sexualidades, en diferentes áreas de coñecemento da sociedade e cultura galegas. A Comisión constituíuse formalmente o 1 de outubro de 2019. O CDIF ten a encomenda de elaborar propostas que, construídas desde parámetros de xustiza social e cultural, acrecenten e dean continuidade e estabilidade á participación do CCG nas correntes que apostan por erradicar as discriminacións inscritas no sistema dos sexos.
 • Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia CDSG O principal obxectivo do CDSG é participar, como axente activo, no proceso de normalización do idioma galego, propiciando o intercambio e difusión dos materiais xerados neste proceso e creando foros de debate e reflexión arredor da planificación lingüística en Galicia.
 • Arquivo Sonoro de Galicia O Arquivo Sonoro de Galicia (Consello da Cultura Galega) asume a responsabilidade de preservar un patrimonio cultural sonoro galego que abrangue numerosos eidos do coñecemento, tanto en ámbitos públicos coma privados, xa sexa en gravacións inéditas ou editadas.
 • Proxecto epístola Unha iniciativa para consultar e explorar as relacións epistolares entre figuras relevantes da cultura galega. O Consello da Cultura Galega conserva actualmente en formato dixital un importante conxunto de documentos persoais de figuras senlleiras que son fundamentais para o coñecemento da historia da Galicia contemporánea: Rosalía de Castro, Luís Seoane, Valentín Paz-Andrade, Manuel Puente, Antonio Pérez Prado, Xosé Benito Abraira, Carlos Maside, Isaac Díaz-Pardo, Lois Tobío, Silvio Santiago, Ramón Piñeiro ou Lino Novás, entre outros.

 • Galicia: Open Access Repositories [top]

  Locals

 • Repositorio de la Universidad de A Coruña (RUC)
 • Repositorio de la Universidad de Santiago de Compostela (Minerva)
 • Spain

 • Hispana: portal de acceso al patrimonio digital y agregador nacional
  "Acceso a 7,454,495 objetos digitales de 218 repositorios. "
 • Recolecta
  RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales y que provee de servicios a los gestores de repositorios, a los investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de políticas (decisores públicos).
  RECOLECTA nace fruto de la colaboración, desde 2007, entre La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE con el objetivo de crear una infraestructura nacional de repositorios científicos de acceso abierto.


 •