Portals and Directories.

 • Galicia Digital: El portal de Galicia para el mundo
 • Paxinas galegas
 • Cultura de Galicia {Xunta de Galicia]


 • Encyclopedias and Dictionaries

  General

 • Galicia. Proyecto editorial creado y dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias, con la colaboración de María del Mar Pérez Negreira.
  La Coruña: Hércules de Ediciones, 1995-2014. 65 vol. ISBN obra completa; 9788487244056 |
  OCLC:876432107 | [More info] | [More info in pdf]
  You can consult the List of volumes
 • Diccionario enciclopédico galego universal (DEGU). . Vigo Ir Indo, 2003. 60 Vol. ISBN: 9788476804292, 127 pages each volume.
   1. A-adv, 2. Adx-aleu. 3. Alex-ampe. 4. Amph-apoc. 5. Apod-asal.
   6. Asam-ay. 7. Az-barbe. 8. Barbi-berb. 9. Berc-bolb. 10. Bold-bruner.
   11. Brunet-calde. 12. Caldo-capek. 14. Casas-centr. 15. Centu-ciclol.
   16. Ciclom-colim. 17. Colin-consti. 18. Constr-cosr. 19. Coss-curr.
   20. Curs-depra. 21. Depre-dies. 22. Diet-dube. 23. Dubi-emin.
   24. Emir-escan. 25. Escap-esteve. 26. Estevo-farag 27. Farah-figuei.
   28. Figuer-fow. 29. Fox-Galicia. 30. Galicia-gob. 31. God-gub. 32. Gud-herp.
   33. Herr-igd. 34. Igl-inter. 35. Intes-kasc. 36. Kasp-lando 37. Landr-levi.
   38. Levo-Lopez Luis. 39. Lopez Marti-malaq. 40. Malar-matan. 41. Matap-micc.
   42. Mice-montec. 43. Monted-mz. 44. N-nix. 45. Niz-oliva. 46. Olive-pachec.
   47. Pachei-pasti. 48. Pasto-peta. 49. Pete-pomo. 50. Pomp-prok. 51. Prol-ratea.
   52. Ratei-riar. 53. Rias-ruso. 54. Russ-santi. 55. Santo-siren. 56. Sirer-tamas.
   57. Tamat-traf. 58. Trag-vare. 59. Varg-vos. 60. Vot-zw.
  E unha obra enciclopédica alfabética, editada en galego, no ano 2003.
  Feita por Ir Indo Edicións para La Voz de Galicia, os sesenta volumes distribuíronse cos exemplares dos martes e xoves do xornal, desde o 14 de setembro de 2003, en que comezou cunha tirada de 80.000 exemplares. O DEGU, que comparte en gran medida contidos coa Enciclopedia Galega Universal, inclúe, entre outra información, entradas de tódalas parroquias, comarcas, vilas e cidades de Galicia, as poboacións españolas de máis de 1.500 habitantes, cidades europeas de máis de 50.000 habitantes e poboacións de máis de 100.000 habitantes do resto do mundo. Na derradeira páxina (128 do tomo "60 vot~zw") inclúe unha fe de erratas.
 • Enciclopedia Galega Universal. (EGU) Edición impresa. Vigo Ir Indo, 1999. ISBN: 9788476802885
   1, A-anei -- 2, anel-balb -- 3, balc-braq -- 4, bras-casal -- 5, casam-colq --
   6, color-cura -- 7, curb-edt -- 8, edu-fad -- 9, fae-gira -- 10, giro-khod --
   11, khoi-meir -- 12, meis-oita -- 13, oite-pole -- 14, polg-rol -- 15, rom-teler -- 16, teles-zyt.
  Unha enciclopedia de referencia da cultura galega que conta con 200.000 entradas e 30.000 ilustracións. Foi posta en marcha na súa versión en papel en 1999 (hoxe está conformada por 16 tomos, con máis de oito mil páxinas), e conta con versión dixital que se activou primeiro en 2008 e nunha segunda versión en 2022. O seu editor foi Bieito Ledo Cabido e os directores Xosé Antonio Perozo Ruiz e o propio Bieito Ledo.
  Parte dos contidos universais proceden da Enciclopèdia Catalana, que foron actualizados e versionados ao galego. Conta con entradas dos santuarios, portos, aeroportos e principais vías de comunicación, centros turísticos, edificios e demais elementos do patrimonio arquitectónico monumental ou do patrimonio natural de especial interese en e para Galiza. Do mesmo xeito, inclúense os principais accidentes do relevo, do litoral e mais as augas continentais. Cartografía polo miúdo as 53 comarcas galegas e os (daquela) 315 concellos, con máis de 4.000 parroquias.
  Conta cun 60% de temas universais contemplados desde a perspectiva de Galiza, e dun 40% de temas propiamente galegos.
 • Enciclopedia Galega Universal. (EGU) .Edición elecronica.
  A Enciclopedia Galega Universal é unha obra de carácter analítico ordenada alfabeticamente e dividida en artigos ou entradas que utilizan formalmente a letra negra grosa. Ex.: aba, fungueiro, Megalitismo, Xunqueira de Ambía etc. More information A editorial Ir Indo presentou en Santiago de Compostela a versión electrónica da Enciclopedia Galega Universal. Dende onte, as 200.000 entradas, 20.000 ilustracións e 100 millóns de caracteres da EGU. A Enciclopedia Galega Universal acolle en Internet os 16 volumes da edición física, posta en marcha a finais dos 90. Léxico xeral, biografías, xeografía, cartografía, ciencias biolóxicas, ciencias físicas e exactas, tecnoloxías, ciencias sociais e humanidades, lexislación, xurisprudencia, empresas e finanzas son as categorías nas que a EGU divide os contidos. "Estes contidos están adaptados á poboación cega e todas as entradas contan con audio", explicou Bieito Ledo. A páxina incorpora tradutor automático a castelán, inglés e portugués e, segundo o seu director, ampliará os idiomas ao francés e ao alemán. 
 • Diciopedia do século 21 : dicionario enciclopédico da lingua galega e da cultura universal ilustrado. Dirección isaac Díaz Pardo, Victor F. Freixanes, Antón Mascato. Vigo : Editorial Galaxia : Edicións do Cumio ; [Sada] : Ediciós do Castro, 2006. 3 volumes (2262 pages)
  Froito de catro anos de elaboración e con 2.600 páxinas, ten 4.500 fotografías a cor, 850 planos e mapas (incluíndo cada país do mundo e tódolos concellos de Galicia), 425 debuxos e gráficos, máis de 80.000 entradas de dicionario e máis 45.000 biografías, topónimos e nomes propios.
  Diciopedia do século 21. Vistas previas en Google Books: 1 A-D | 2 E-Ñ | 3 O-Z |
 • Literature

 • Biblioteca Virtual de la Real Academia Gallega Biblioteca de la R.A.G. dedicada a autores gallegos y autoras gallegas. Está especializada en el área de las humanidades y, sobre todo, en los campos de la historia, folclore, literatura y lengua de Galicia.
 • Biblioteca Virtual Galega | Permanent Archived for the WebArchive
  A Biblioteca Virtual Galega (BVG) da Universidade da Coruña, inaugurada o 11 de febreiro de 2002, foi unha iniciativa pioneira desenvolvida por un grupo de traballo interdisciplinar de especialistas en Filoloxía Galego-Portuguesa co obxectivo de difundir a lingua e a literatura gallega.
 • Diccionario da literatura galega. Dolores Vilavedra Fernández (dir.).
  Vigo : Editorial Galaxia, 1995-2004. OCLC: 34669594 | Information - Galipedia
   Vol. 1: Autores. Iris Cochón Otero. 1995. ISBN 84-8288-019-5 --- You can consult a selection
   Vol. 2: Publicaciones periódicas. Ana Belén Fortes López. 1997. ISBN 84-8288-137-X --- You can consult a selection
   Vol. 3: Obras. María Teresa Bermúdez Montes. 2000. ISBN 84-8288-365-8 --- You can consult a selection
   Vol. 4: Termos e institucións literarias. María Teresa Bermúdez Montes. 2004. ISBN 84-8288-656-8 --- You can consult a selection
 • Dicionario de termos literarios. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
   Tomo 1 (a-d). ISBN: 8445322133 1998. 564 páxinas.
   Tomo 2 (e-h). ISBN: 8445335839 2003. 786 páxinas.
   Tomo 3 (i-m). ISBN: 9788445353639 2020. 835 páxinas.
  Electronic version:
  DITERLI: Base de datos do Dicionario de Termos Literarios - Database of the Dictionary of Literary Terms
  | Centro Ramón Piñeiro | A dictionary that articulates a field of knowledge of such a long tradition as that developed around the literary fact in a broad sense. This project, now enhanced as a database, is by definition a dynamic character so that new voices will be incorporated and the wording of those already activated will be updated when necessary.
 • Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa, organização e coordenação de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani; [tradução de José Colaço Barreiros e Artur Guerra]. Lisboa : Caminho, 1993. 698 pages. ISBN:9789722108713. OCLC: 30572135
 • Diccionario bio-bibliográfico de escritores por Antonio Couceiro Freijomil. Santiago de Compostela, Editorial de los Biblio´filos Gallegos, 1951-1953. 3 volumes (xvi, 406, 509, 540 pages).
  Vol. I: A-E (de Ramón Abancéns a Joaquín Ezquerra del Bayo : 1130 entries) -- Vol. II: F-O (de Manuel Fabeiro Gómez a José María Ozores de Prado: 1515 entries)-- Vol. III: P-Z (de Antonio Pacheco Bermúdez a Emilio Zurano Muñoz: 1524 entries ). OCLC: 13968316
  --- You can consult a selection
 •   Diccionario de escritores en lingua galega por Francisco Fernández del Riego. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro, 1990. 670 pages. ISBN: 9788474924657. OCLC: 22595328
  --- You can consult a selection
 •   Dicionário de literatura: portuguesa, brasileira, galega, africana, estili´stica liter'aria : actualização. direcção Jacinto do Prado Coelho; coordenação Ernesto Rodrigues, Pires Laranjeira, Viale Moutinho Porto, Livraria Figueirinhas, 2002-2003-1971. 3 volumes, 1. [A-D] -- 2. [E-O] -- 3. P-Z.. ISBN: 9789726611790. OCLC: 53907878
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto, Livraria Figueirinhas, 1997. 4th edition. 5 volumes, 1526 pages. V. 1. A-E -- v. 2. F-M -- v. 3. N-R -- v. 4. S-Z -- v. 5. Indices. OCLC: 47204805
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto, Livraria Figueirinhas, 1978. 3rd edition. 5 volumes, 1526 pages. V. 1. A-E -- v. 2. F-M -- v. 3. N-R -- v. 4. S-Z -- v. 5. Indices. OCLC: 5772570
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto, Livraria Figueirinhas, 1969-1971. 2nd edition. 2 volumes, v. 1. A-M -- v. 2. N-Z. OCLC: 487224
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho Porto, Livraria Figueirinhas, 1956-1960. 1st edition. 2 volumes, v. 1. A-M -- v. 2. N-Z.
 •  Diccionario de escritores gallegos. por Manuel Murgia. Vigo, J. Compañel, 1862. xxxii, 228 pages
  Copia electronica en> Biblioteca Nacional de España | Galiciana


 • Language Dictionaries.

 • Dicionario da Real Academia Galega | Manuel González Gonzále, director de la Comisión académica do Seminario de Lexicografía encargada da revisión e actualización Este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico.
 • Dicionario de pronuncia da lingua galega. The purpose of this dictionary is to offer a model pronunciation for standard Galician in a formal register. Currently, in addition to all the entries of DRAG, the dictionary has almost 8000 proper names (person, surnames and place names from Galicia). The search engine allows you to search by forms or spelling strings, as well as by phonetic transcriptions and by strings of phonetic symbols.
  Director of the proyect: Xosé Luís Regueira Fernández, xoseluis.regueira@usc.gal
  This database is based in :
  Regueira Fernández, Xose Luis. Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña : Real Academia Galega, 2010. 711 pages. ISBN: 9788487987779
 • Dicionário Estraviz O tesouro lexical galego, agora na rede, conta com mais de 146.000 entradas


 • Readers, Companions, & Handbooks.

 • A Companion to Galician Culture.. By Helena Miguélez-Carballeira. Woodbridge: Tamesis, 2014. 233 pages. ISBN: 9781855662773. OCLC:876432107 eBook: | JSTOR; | Ebsco | Proquest; |
 • Contemporary Galician culture in a global context : movable identities. by Eugenia R. Romero. Lanham, Md. : Lexington Books, 2012. xxii, 149 pages. ISBN: 9781855662773. OCLC:749115678
 • Contemporary Galician women writers by Catherine Barbour. Cambridge : Legenda, 2020. 133 pages. ISBN: 9781781888254. Content: Galician literary history: challenges and accomplishments -- Narrative by women: new directions -- Teresa Moure -- Luisa Castro -- Marta Rivera de la Cruz. OCLC:1202441294 eBook: | JSTOR; |
 • Galicia, a sentimental nation : gender, culture and politics.. By Helena Miguélez-Carballeira. Cardiff : University of Wales Press, 2013. viii, 253 pages. ISBN: 9780708326534. OCLC:857108941
 • Constructing identity in contemporary Spain : theoretical debates and cultural practice.. Edited by Jo Labanyi. New York : Oxford University Press,, 2000. xiv, 343 pages. ISBN: 9780198159940. OCLC:222000165

  Biographical tools.

 • Álbum de Galicia | do Consello da Cultura Galega é unha colección dixital de biografías de galegos dispoñible en Internet, que botou a andar en xaneiro de 2020, incluíndo e ampliando os contidos das coleccións xa publicadas anteriormente polo propio CCG (o Álbum da Ciencia, o Álbum de Mulleres, o Álbum da JAE e o Álbum da Emigración), de máis de seiscentas entradas e en continuo crecemento.
 • Diccionario bio-bibliográfico de escritores por Antonio Couceiro Freijomil. Santiago de Compostela, Editorial de los Biblio´filos Gallegos, 1951-1953. 3 volumes (xvi, 406, 509, 540 pages).
  Vol. I: A-E (de Ramón Abancéns a Joaquín Ezquerra del Bayo : 1130 entries) -- Vol. II: F-O (de Manuel Fabeiro Gómez a José María Ozores de Prado: 1515 entries)-- Vol. III: P-Z (de Antonio Pacheco Bermúdez a Emilio Zurano Muñoz: 1524 entries ). OCLC: 13968316
  --- You can consult a selection
 • Dicionario biográfico de Galicia. Vigo Ir Indo, 2010. --- You can consult a selection
  Tomo I, 2010, 1.168 entradas: de Abad Abad, Manuel a Docampo Reguengo, Miguel. 367 paxinas ISBN: 9788476806654 -- Tomo II, 2011, 1.444 entradas: de Docobo Durántez, José Ángel a Moreiras Collazo, Eduardo, 333 paxinas. ISBN: 9788476806852 -- Tomo III, 2011, 1.503+24 entradas: de Moreiras Montero, Juan Miguel a Zumalave Caneda, Maximino, 344 paxinas. ISBN 9788476806869
  O texto presentase a dúas columnas e leva pequenas fotografías, sempre en branco e negro. Agrúpase en tres tomos, cada un deles cun índice alfabético ao final, incluíndo preto de cincocentas entradas de mulleres: Nas páxinas 322-333 do Tomo III inclúese un anexo do Tomo I, con 24 entradas, que comeza con Abad Vidal, Xosé e remata con Díaz García, Juán Ramón.
 •   Diccionario de escritores en lingua galega por Francisco Fernández del Riego. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro, 1990. 670 pages. ISBN: 9788474924657. OCLC: 22595328
  --- You can consult a selection
 • Dicionario de mulleres galegas : das orixes a 1975 por Aurora Marco. Vigo : A Nosa Terra,, 2007. 566 pages. ISBN: 9788483411469 --- You can consult a selection
 • Galegos ; | GaliciaDigital |
  In the website GALEGOS within the platform www.galiciadigital.com, we try to offer a wide range of Galician women and men that stand or stood out in some aspect of the reality of this country. We are creating a sort of “Who is who” in Galicia, not only to announce the activity of these people abroad but mainly to know one another, appreciating the merits of those who are closer and letting them know our recognition.
 • Gallegos: quién es quién en la Galicia del siglo XXI. Editor, Feliciano Barrera ; director, José Manuel Rey Nóvoa. Santiago de Compostela : El Correo Gallego o correo galego, 2002. 606 pages. ISBN: 9788480641135
  --- You can consult a selection
 • Hijos Predilectos y Adoptivos de Galicia. Eedactores, Roberto Quinteiro, Chus Montero. Santiago de Compostela : El Correo Gallego o correo galego, 2004. 239 pages. ISBN: 9788480641371 --- You can consult a selection •